Політика конфіденційності та захисту персональних даних

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цією Політикою конфіденційності визначено загальні вимоги до обробки та захисту Персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються із застосуванням автоматизованих засобів Електронного кабінету моряка (далі за текстом - Сервіс), а також Персональних даних, що містяться в базі даних Сервісу чи призначені до внесення до баз даних із застосуванням автоматизованих засобів.

З метою забезпечення належного доступу та використання інформації, Сервіс здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

Сервіс не збирає і не здійснює обробку Персональних даних, наданих особами віком до 16 років.

Сервіс не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінальної відповідальності, а також даних, щодо статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів.

Сервіс зобов’язується забезпечити застосування усіх доступних заходів захисту Персональних даних Користувачів із урахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних та особливостей сфери діяльності Сервіс.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

СКЛАД , МЕТА ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Метою обробки (збору) персональних даних, що обробляються, є:,

В залежності від того, яким чином Користувачі використовують Сервіс, а також від того, використання яких функцій Сервісу запитується, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних можуть змінюватися.

Сервіс здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:

По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім’я власника, номер, термін дії та CVV код) що здійснюються за допомогою програмних засобів Сервіс виступає винятково як власник персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних Сервіс залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.

Сервіс також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (Сервіс не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень.

Сервіс має право отримувати та обробляти персональні дані з відкритих реєстрів та на основі запитів та/або прямого доступу до баз даних і будь-яких реєстрів, в тому числі, але не обмежуючись, на підставі угод про обмін інформацією між Сервісом та державними органами, організаціями, підприємствами будь-якої форми власності з метою формування бази даних Сервісу та надання можливості Користувачу максимального користування функціоналом Сервісу.

Сервіс здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Сервісу на таких правових підставах:

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ СЕРВІСУ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

Користувачі Сервісу мають право:

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Сервіс здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо Сервісом.

Для належного надання доступу до відповідних функцій Сервісу, а також покращення функціоналу Сервіс може здійснювати передачу Персональних даних таким особам:

 • державні органи, органи влади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, діяльність яких пов’язана із сферою морського та річкового транспорту;
 • іноземні крюїнгові компанії, морські адміністрації, урядові та державні органи інших держав, міжнародні морські організації;
 • судноплавні компанії;
 • організації, що займаються працевлаштуванням моряків та наданням посередницьких послуг;
 • державні кваліфікаційні комісії під час підтвердження кваліфікації моряків;
 • навчальні та навчально-тренажерні центри, які займаються підготовкою моряків;капітани морських портів;
 • інші юридичні особи за рішенням уповноваженого на прийняття такого рішення органу або надання окремої згоди суб’єктом персональних даних такій юридичній та/або фізичній особі;
 • учасники/члени платіжних систем в Україні, що забезпечують авторизацію та проведення суб’єктами персональних даних переказу коштів, та яким персональні дані, що обробляються, передаються для забезпечення проведення такого переказу;
 • інші юридичні та фізичні особи, що законно звертаються із запитом щодо доступу до персональних даних, що обробляються.
 • Персональні дані, що обробляються, передаються третім особам за згодою суб’єкта персональних даних. Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

  СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  Персональні дані зберігаються єдиним Державним реєстром документів моряків Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків протягом строку функціонування електронної бази даних єдиного Державного реєстру документів моряків, якщо законодавством не визначено інший строк їх зберігання.

  Строк зберігання персональних даних не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства.

  Сервіс здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних, протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаної мети. У будь-якому випадку Сервіс має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами, а також для виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

  ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  Сервіс вживає заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних. З метою забезпечення безпеки обробки персональних даних вживаються спеціальні технічні заходи захисту, у тому числі щодо виключення несанкціонованого доступу до персональних даних, що обробляються та роботі технічного та програмного комплексу, за допомогою якого здійснюється обробка персональних даних.

  Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів на користь третіх осіб Сервіс вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування захисту Персональних даних.

  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

  Місцезнаходження персональних даних, що обробляються: єдиний Державний реєстр документів моряків Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

  Обробка персональних даних здійснюється Сервісом лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом. Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та інформованою. Згода може надається суб’єктом в електронній формі, що дає змогу зробити висновок про її надання.

  Сервіс, крім випадків, передбачених законодавством України, повідомляє суб’єкта персональних даних про склад і зміст персональних даних, що збираються, його права, визначені Законом, мету збору персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані - під час проходження реєстрації на Сервісі. В інших випадках, коли персональні дані Користувача надходять до Сервісу від третіх осіб, останні гарантують що такі дані отримані та обробляються відповідно до згоди суб’єкта персональних даних з урахуванням вимог п. 3 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

  У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені.

  З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику Сервісу з питань захисту даних - ДО «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 25958804; юридична адреса: 04080, м.Київ, Подільський район, вулиця Фрунзе, будинок 104; місцезнаходження: 02000, м Київ, вул. Провіантська, 3), на електронну адресу [email protected]